Διασύνδεση με την αγορά εργασίας

Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης ΜΒΑ έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Το ΠΜΣ ΜΒΑ συνδέεται με επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλη τη χώρα μέσω του γραφείου Πρακτικής Άσκησης (link) και του Προγράμματος Erasmus+.

Επίσης, το ΠΜΣ ΜΒΑ συνδέεται με το πρόγραμμα Internal Audit Awareness Program του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΕΕ). Το πρόγραμμα αφορά στη συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και των πανεπιστημίων, με σκοπό την εκπαίδευση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα εσωτερικού ελέγχου. Στο ΜΒΑ, η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών δεν τους προσφέρει μόνο μια συστηματική ματιά στην οικονομία, τους εξοπλίζει με τα εφόδια που τους είναι αναγκαία για να πρωτοπορήσουν στην αγορά, βοηθώντας τη να γίνει καλύτερη για όλους.