Απόφοιτοι ΜΒΑ

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε το Ίδρυμα το 2015, το 85,5% περίπου των αποφοίτων μας εργάζονται στην Ελλάδα, ενώ το 3.5% περίπου εργάζεται στο εξωτερικό.
 
Σήμερα, 20 χρόνια μετά την ίδρυση του ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας, καθώς συμμετέχουμε ενεργά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας μέσω των αποφοίτων μας. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας ακολούθησαν επιτυχημένες πορείες στο χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών και των πανεπιστημίων, ενώ πολλοί από αυτούς προχώρησαν στο όνειρό τους να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Σας προσκαλούμε να γίνετε και εσείς μέλη της ακαδημαϊκής μας οικογένειας.